Telefon: +420 702 006 349 | Email: oms@j-hradec.cz | Adresa: Schwaigrova 1118/II, 377 01 Jindřichův Hradec | ČÚ: 600003379/0800 | IČ: 67777236 | Datová schránka: 

Kurzy

Kurz myslivosti byl zahájen v sobotu 4. 3. 2023 v 8.00 hodin ve velké zasedací místnosti OMS J. Hradec.

Základní informace:

Každý, kdo se chce věnovat myslivosti, musí absolvovat 66 vyučovacích hodin teoretické přípravy (50 hodin je povinných), projít náročnou jednoroční praktickou přípravou v honitbě a na závěr absolvovat zkoušky ze 7 předmětů:

1. Myslivecká osvěta

2. Myslivost a legislativa

3. Myslivecká zoologie

4. Péče o zvěř a její chov

5. Myslivecká kynologie a nemoci zvěře

6. Lovecké zbraně a střelivo

7. Lov zvěře

Po ukončení teoretické přípravy je ze zákona o myslivosti povinná 12 měsíční praktická příprava v některé honitbě, dále se musí účastník kurzu zúčastnit alespoň jedné kynologické akce a absolvovat povinný výcvik v bezpečném zacházení s brokovou a kulovou zbraní na střelnici OMS. Teoretická příprava probíhá v budově OMS a přednášky jsou plánována na soboty a neděle. Cena za kurz je pro rok 2023 stanovena na 6.500 Kč.

Platba převodem na účet č. 600003379/0800, var. symbol 110, zpráva pro příjemce - jméno uchazeče.

Učebnice pro adepty myslivosti - odkazy: "Základy myslivosti nejen pro adepty" - Myslivost - Odborná literatura

"PENZUM - Myslivost pro teorii a praxi - XVII. vydání" - Penzum - váš svět myslivosti

Kurz myslivosti při SŠRV Třeboň byl zahájen v úterý 14. 2. 2023 v 15 hodin v učebně školy. Kurz je určen pro studenty SŠRV Třeboň.

Další kurz myslivosti je plánován na rok 2024. Termín zahájení kurzu bude v souladu se směrnicí ČMMJ stanoven do konce roku 2023.

Zahájení kurzu pro myslivecké hospodáře je plánováno na úterý 3. 10. 2023 v 16 hodin v malé zasedací místnosti OMS J. Hradec. Cena za kurz je pro rok 2023 stanovena na 8.000 Kč, pro členy ČMMJ na 6.000 Kč.

Zkoušky adeptů myslivosti 2023:

Zkoušky adeptů myslivosti z kurzu zahájeného v roce 2022 při SŠRV Třeboň v řádném termínu se uskuteční ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 13 hodin v učebně školy.

Zkoušky adeptů myslivosti z kurzu zahájeného v roce 2022 na OMS J. Hradec v řádném termínu se uskuteční v sobotu 15. 4. 2023 od 8 hodin ve velké zasedací místnosti OMS.

Náhradní a I. opravný termín zkoušek pro oba kurzy je stanoven na 19. 5 2023 a II. opravný termín na 23. 6. 2023 ve velké zasedací místnosti OMS vždy od 15 hodin.

Další informace o kurzu myslivosti najdete na tomto odkazu:

https://www.jaksestatmyslivcem.cz/