Telefon: +420 702 006 349 | Email: oms@j-hradec.cz | Adresa: Schwaigrova 1118/II, 377 01 Jindřichův Hradec | ČÚ: 600003379/0800 | IČ: 67777236 | Datová schránka: 

O nás

Počet honiteb: 167
z toho: bažantnice: 3
obora pro jelení, mufloní a daňčí zvěř: 4
obora pro daňčí zvěř: 1

Z počtu 167 honiteb je ve vlastnictví či nájmu (honiteb):

 • fyzické osoby 29 (17 %)
 • právnické osoby (mimo lesů ČR, a.s. apod.) 29 (17 %)
 • myslivecká sdružení 103 (62 %)
 • honební společenstva 3 (2 %)
 • Lesy ČR, Lesy a.s., Lesy divize apod. 3 (2 %)

Celková výměra honiteb 178.112 ha z toho:

 • zemědělská půda 91.281 ha
 • lesní půda 70.323 ha
 • vodní plocha 11.348 ha
 • ostatní pozemky 5.160 ha

Průměrná výměra honiteb

v roce 2014 1.067 ha
v roce 1992 2.105 ha
v roce 1975 1.103 ha

V oblasti DAČICKA bylo schváleno 28 honiteb o výměře 43.202 ha, tj. průměr na 1 honitbu 1.543 ha.
V oblasti JINDŘICHOHRADECKA je 85 honiteb o výměře 86.588 ha, tj. průměr na 1 honitbu 1.019 ha.
V oblasti TŘEBOŇSKA bylo schváleno 54 honiteb o výměře 48.322 ha, tj. průměr na 1 honitbu 895 ha.

Počtu členů ČMMJ OMS Jindřichův Hradec k 31.12.2022 byl 901 členů.

OMS Jindřichův Hradec vlastní a provozuje dvě brokové střelnice:

 1. Střelnice Jindřichův Hradec Fedrpuš
 2. Střelnice Dačice Zahrádecký les

SVOLÁNÍ OKRESNÍHO SNĚMU:

Okresní myslivecká rada ČMMJ v Jindřichově Hradci rozhodla o svolání okresního sněmu ČMMJ v Jindřichově Hradci

na čtvrtek 23. února 2023 od 17 hodin!!!