Telefon: +420 702 006 349 | Email: oms@j-hradec.cz | Adresa: Schwaigrova 1118/II, 377 01 Jindřichův Hradec | ČÚ: 600003379/0800 | IČ: 67777236 | Datová schránka: 

ZST

Okresní kolo soutěže ZST

Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Jindřichově Hradci pořádal dne 5. června 2022 okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Soutěž byla pořádána v areálu Střelnice Fedrpuš v Jindřichově Hradci.

V kategorii „A“, tj. děti do 5. třídy ZŠ, se zúčastnili 4 děti a v kategorii „B“, tj. děti 6. – 9. třída ZŠ 9 dětí.

CELKEM V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽILO 13 DĚTÍ.

Vítězové obou kategorií obdrželi přihlášku na Národní finále „ZST“ a potvrdili svoji účast:

  • 1. místo v kategorii A – Michal Tůma
  • 1. místo v kategorii B – Tomáš Tůma